Lokalplaner

En lokalplan angiver, hvorledes udviklingen indenfor et specifikt geografisk område skal foregå. Det kan eksempelvis være hvor og hvordan der må bygges. En lokalplan kan omfattet alt fra en hel bydel til et enkelt hus. Lokalplanen er således kommunens plan for området.

Ødsted/Jerlev Lokalråd ønsker at være en aktiv medspiller i udviklingen af vores lokalområde. En af de vigtige opgaver for Lokalrådet er derfor ikke kun at give høringssvar på – men også at give input til lokalplaner for området omkring Ødsted og Jerlev.

Du kan finde link til gældende lokalplaner for Ødsted/Jerlev her.