Institutioner

Gode børneinsitutioner er en af grundpillerne for et godt og trygt lokalsamfund. Det er samtidig også en del af fundamentet for en god og tryg start på folkeskolen.

I Ødsted/Jerlev har vi 2 gode børneinsitututioner med plads til ialt ca 160 børn i alderen fra 5 måneder til 5 år. 

Den kommunalt ejede Ødsted-Jerlev Børnehus har afdeling i både Ødsted og i Jerlev. Ødsted Børnehus, dækker børnehave og vuggestue, mens Jerlev Børnehave dækker børnehave og minigruppe. 

Børneinsitutionen "Onkel og Tante - et Børneunivers" er privatejet. Her vægtes hjemmeligt miljø og aktiviteter, som ligger tæt op af de ting, man typisk vil lave med en onkel og tante på landet.