Ødsted Jerlev Lokalråd

Lokalrådet

oedsted Jerlev logoGeografisk område

Lokalrådet omfatter Ødsted og Jerlev sogne.

Rådet er stiftet den 11. september 2008 på initiativ af en gruppe borgere fra Ødsted og Jerlev.

Formål

Sikre udviklingen i vore lokalsamfund som bindeled til Vejle Kommune. Kommunen har idag en størrelse, hvor det kan være vanskeligt, ja næsten umuligt, at komme igennem med individuelle ønsker og synspunkter, der omhandler vore lokalområder Ødsted og Jerlev. Nærheden til forvaltningen er rykket langt bort fra det vi kendte i den gamle kommunestruktur.

Lokalrådet skal opfattes som en samarbejdspartner. For at sikre en god og vedvarende kommunikation med Vejle Kommune, har lokalrådet indgået en samarbejdsaftale, som forpligter til gensidig information og udvikling.

Fokus på vores lokalsamfund

Lokalrådet vil sætte fokus på udvikling i Ødsted ogJerlev områderne.

Vi stiller skarpt på fritidslivet, skolen, indkøbsmuligheder, den kollektive trafik, bolig og byggeri, erhvervsudviklingen, de trafikale forhold, idrætshal og idrætstilbud, kultur, rekreative områder, tilbud til fritidslivet, de 2 byers repræsentative udseende m.v.