Ødsted Jerlev Lokalråd

Området ved Brugsen - 2015

Omraadet ved brugsenI efteråret 2015 blev 3. etape af Ødsted by forskønnelse lavet ved Brugsen. Her fik vi ny belægning, hvor et kompas med henvisning til egnens turist attraktioner er indarbejdet. Vi fik opsat et nyt busskur og cykelstativer designet af arkitekt Samuel Nielsen, fremstillet i cortenstål, svarende til byportene.

Samtidig fik vi etableret en terrasse ved Ødsted Bæk, med udsigt ud over slugten bag brugsen.

4. og sidste etape af by forskønnelsen blev gennemført i foråret 2016, på modsat side af vejen ved det gl. mejeri. Her fik vi endnu et busskur og cykelstativer, ny beplantning og belægning.

Den 5. juni blev hele projektet indviet ved et lille arrangement, med taler, musik og lidt til ganen. Ved samme lejlighed skænkede Ringborgmarchen en flot sten, der blev placeret, som et bindeled midt i hele projektet.

Arkitekt Samuel Nielsen har tegnet og bistået ved gennemførelsen af hele byforskønnelsesprojektet, fra starten med byportene til afslutningen ved det gamle mejeri.

Etableringsprocessen kan følges på billedserien til og med indvielsen.

Tryk på billedet for at se billedserien!